Leidžia VšĮ „Aštuntoji diena“

Architektų 40-21

LT-04122 Vilnius

Tel. 8~655 04359, 8~677 52206

El. paštas zurnalaskelione@gmail.com

 

Redaktorė

Faustina Elena Andrulytė, SF

 

Redaktorės pavaduotojas

kun. Kęstutis Dvareckas

 

Korektorė

Loreta Andrulienė

 

Žurnalo maketas ir dizainas

Povilas Zaleskis

 

Rėmėjai

Susisiekite

Pranešimas siunčiamas...

Serverio klaida.

Pranešimas išsiųstas.

© 2017 VšĮ „Aštuntoji diena“