Leidžia VšĮ „Aštuntoji diena“

Architektų 40-21

LT-04122 Vilnius

Tel. 8~655 04359, 8~677 52206

El. paštas 8diena@gmail.com

 

Redaktorius

Gediminas Kajėnas

 

Talkininkai:

Kun. Kęstutis Dvareckas,

Jurga Lūžaitė-Kajėnienė,

Rita ir Vaidotas Kvašiai

 

Kalbos redaktorė

Elena Andrulytė SF

 

Maketo dizainas

Povilas Zaleskis

 

Rėmėjai

Susisiekite

Pranešimas siunčiamas...

Serverio klaida.

Pranešimas išsiųstas.

© 2017 VšĮ „Aštuntoji diena“